اهداف

توسعه فعالیتها و ایجاد تنوع در خدمات و محصولات با اتکا بر توسعه و تقویت مزیتهای رقابتی و بهره مندی از فرصتها از طریق شناسایی نیاز و تامین رضایت حداکثری مشتریان

A

شهرک صنعتى پرند ، میدان صنعت، بعد از میدان فناورى، خیابان گلزار، خیابان گل آذین پ ٢٧

 

(+۹۸)۹۱۲۱۱۸۲۸۷۴

 
 

(+۹۸)۲۱ ۵۶۴۱۷۰۳۶

 
 

(+۹۸)۹۱۲۷۶۴۵۸۰۶