هواکش ۱۴۰×۱۴۰

پروانه هواکش از نظر وزنی کاملاً متعادل و بالانس میباشد. به علت استفاده از سیستم تک تسمه ای بازدهی آن بالا و آلودگی صوتی آن پایین میباشد.

A

شهرک صنعتى پرند ، میدان صنعت، بعد از میدان فناورى، خیابان گلزار، خیابان گل آذین پ ٢٧

 

(+۹۸)۹۱۲۱۱۸۲۸۷۴

 
 

(+۹۸)۲۱ ۵۶۴۱۷۰۳۶

 
 

(+۹۸)۹۱۲۷۶۴۵۸۰۶