چشم انداز

انتخاب اول مشتریان ایرانی و کشورهای همجوار
کسب جایگاه اول در تامین تجهیزات مرغداری ایران
حداقل ۳۰ درصد فروش صادراتی از کل فروش شرکت تا سال ۱۳۹۹

A

شهرک صنعتى پرند ، میدان صنعت، بعد از میدان فناورى، خیابان گلزار، خیابان گل آذین پ ٢٧

 

(+۹۸)۹۱۲۱۱۸۲۸۷۴

 
 

(+۹۸)۲۱ ۵۶۴۱۷۰۳۶

 
 

(+۹۸)۹۱۲۷۶۴۵۸۰۶